Thiết bị phụ trợ
Anysew.vn_máy sấy cho máy in lụa
Máy sấy cho máy in lụa
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_Bàn hút
Bàn hút
(2 sản phẩm)
Anysew.vn_ Máy in mã vạch
Máy in mã vạch
(2 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy thử độ bền mex
Máy thử độ bền Mex
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_ máy ép, lộn cổ áo
Máy ép, lộn, cắt, định hình Oshima
(14 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy cuộn vải OP-1600-1600T
Máy cuộn vải
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy phay mica tự động
Máy phay mica tự động
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy chống co vải oshima
Máy chống co vải Oshima
(3 sản phẩm)
Anysew.vn_máy khoan dấu vải
Máy khoan dấu vải Oshima
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy xả vải
Máy xả vải Oshima
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy chống co vải
Máy chống co vải Saloon
(3 sản phẩm)
Anysew.vn_máy chần khổ to
Máy chần khổ to
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy dập cúc
Máy dập cúc
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy thổi form
Máy thổi form
(2 sản phẩm)
Anysew.vn_máy nhồi lông vũ
Máy nhồi lông vũ
(3 sản phẩm)
Anysew.vn_máy ép là
Trouser & Skirt
(16 sản phẩm)
Anysew.vn_máy ép mex
Jackets Underpressing
(27 sản phẩm)
Anysew.vn_Kỹ thuật viền
Bonding Technology
(22 sản phẩm)
Anysew.vn_macpi
Jacket final pressing
(22 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy mài dao, kéo Maier
Máy mài dao, kéo Maier
(5 sản phẩm)
Anysew.vn_máy khoan dấu nhiệt
Máy khoan dấu nhiệt
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy quấn chân cúc ( nút) tự động ST 10
Máy quấn chân cúc tự động
(0 sản phẩm)
Anysew.vn_máy cắt mi ni
Máy cắt mi ni
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_máy đánh suốt chỉ tự động
Máy đánh suốt chỉ tự động
(1 sản phẩm)
Anysew.vn_Máy trải vải tự động
Máy trải vải tự động Oshima
(7 sản phẩm)
Máy cắt đỉa quần
(1 sản phẩm)
Hệ thống hút phôi tự động
(4 sản phẩm)