Máy
 Bạn đang ở: MÁY MÓC THIẾT BỊ >> Thiết bị phòng lab >> MáyShow  Sort 
Anysew.vn_Thi?t b? th? d? cang c?a mex Vilene ( Ð?c)
Thiết bị thử độ căng của mex Vilene ( Đức)
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_PH 3005
Máy lắc đo PH 3005 GFL
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy do PH d? bàn PH-700 EUTECH – Singapore
Máy đo PH để bàn PH-700 EUTECH – Singapore
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy th? d? s?n v?i QC-621
Máy thử độ sờn vải QC-621( máy điện tử)
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_ Máy th? d? s?n v?i QC621A Cometech
Máy thử độ sờn vải QC-621A( máy cơ)
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_máy c?t m?u v?i ziczac
Máy cắt mẫu vải zic zac
Giá: Liên hệ
Số lượng:
Máy cắt mẫu vải xoay tròn
Giá: Liên hệ
Số lượng:
Thước xám theo tiêu chuẩn ISO/GB
Giá:
Số lượng:
Thước xám theo tiêu chuẩn AATCC
Giá:
Số lượng:

Máy thử độ bền cúc
Giá:
Số lượng:
Máy soi màu vải T60 (2)
Giá: Liên hệ
Số lượng:
Máy soi màu vải T60
Giá: Liên hệ
Số lượng: