Bộ xếp ly

Video mô tả quá trình may mẫu bộ xếp ly:Mô hình may mẫu bộ xếp ly:Chi tiết các bộ phận như sau:

Đĩa cam bộ xếp ly: Cài đặt khoảng cách/ kích thước xếp ly:


Bộ chạy:


Bánh răng cam bộ xếp ly:


Các loại mẫu xếp ly:

Bộ gá cữ
Sản phẩm xếp ly tương đương 
 

 
 

 

 Bộ xếp ly Tổng hợp
 

Tin liên quan

      Bàn gấp áo sơ mi kiêm cầu là NISSIN VF-21  (Ngày đăng: 11/06/2016)
      Máy kiểm vải  (Ngày đăng: 04/04/2014)
      Máy dập mác tự động Avery Dennison ST-9500  (Ngày đăng: 04/04/2014)
      Máy dập cúc  (Ngày đăng: 28/03/2014)
      Máy thổi form đứng  (Ngày đăng: 28/03/2014)
      Máy thổi lông vũ 818B  (Ngày đăng: 28/03/2014)
      Kim may Groz-Beckert  (Ngày đăng: 18/09/2012)
      Máy thử độ bền của cúc  (Ngày đăng: 15/12/2011)
      Hệ thống hút phôi tự động  (Ngày đăng: 18/03/2011)
      Đèn Laser  (Ngày đăng: 16/02/2011)